Ο ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ως άλλος βαρώνος Μυνχάουζεν, βγαίνει από τον υπαρξιακό βάλτο τραβώντας εαυτόν από την κοτσίδα του.

Η αυτοσωτηρία είναι η μόνη γνήσια οδός σωτηρίας. (Προϋποθέτει ωστόσο, την καλλιέργεια κοτσίδας, καθώς και την απαραίτητη μυική δύναμη.)

 ΜΥΝΧΑΟΥΖΕΝ1