Το ρέμα μας σώζει, δεν μας πνίγει.


Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο είναι από την ώρα της μεγάλης νεροποντής στα Βόρεια Προάστια (29/7/18). Οι σπάνιες υπερχειλήσεις του Μεγάλου Ρέματος οφείλονται στα τσιμεντοποιημένα τμήματά του, στις στενώσεις της κοίτης από αυθαίρετη δόμηση, πάντως όχι στη φυσική του κοίτη που είναι το καλύτερο αντιπλημμυρικό έργο της φύσης.

Ας σταματήσει λοιπόν η τρομοκράτηση της τοπικής κοινωνίας και ας βγούν οι μπουλντόζες από το ρέμα που προκαλούν καταστροφές στη φυσική του βλάστηση και το οικοσύστημά του.