Από την Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

 

Εκβολές Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Η δυνατή και πολύωρη βροχή οδήγησε στην αύξηση της παροχής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας. Παρά την τρομοκρατία που κάποιοι συνειδητά καλλιεργούν, το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας αντέχει καλά και παροχετεύει τα νερά της λεκάνης απορροής του στη θάλασσα.

Όσο υπάρχει η φυσική πλημμυρική ζώνη της Πετρέζας, ανάμεσα στα Σπάτα, το Πικέρμι και τη Ραφήνα, το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας θα επιτελεί το φυσικό του ρόλο της παροχέτευσης του νερού όσο καλύτερα μπορεί. Αν το ποτάμι εγκιβωτιστεί και η φυσική πλημμυρική ζώνη της Πετρέζας εξαφανιστεί, τότε ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν θα μπορέσει να γλυτώσει τη Ραφήνα από τα δεινά που την περιμένουν.

Η Φύση ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ο άνθρωπος, και ειδικά όσοι εμπλέκονται στα Κοινά, δεν γνωρίζει τι κάνει, απλά αυθαιρετεί και αυτοσχεδιάζει εις βάρος της Φύσης.

Στην εικόνα βλέπουμε ένα μέρος του parking της Ραφήνας ημι-πλημμυρισμένο από νερά στην ανατολική πλευρά του. Το ποτάμι στην εκβολή του κάνει κανονικά ένα "Δ". Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας μετέτρεψε το "Δ" σε "Ι" αποστερώντας από το ποτάμι τον πολύτιμο ζωτικό του χώρο.

Προσωρινά το ποτάμι μοιάζει συμβολικά να ανακτά τον φυσικό του χώρο. Η διάνοιξη του φυσικού "Δ" αποτελεί ένα από τα λίγα μέτρα που έχει ανάγκη το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας. Να κερδίσει ξανά αυτά που του έχουν στερήσει ... Βήμα-βήμα το ποτάμι αναζητά την κοίτη και το χώρο που του στέρησαν...