Από το ανέκδοτο βιβλίο "Ανορθολογικαί αποδράσεις" του Theo

 

Διακρίνονται ζεύγη ατόμων σε περιπαθείς στάσεις μάλλον ασταθείς. Κάτι σαν δεσμοί χημικών στοιχείων έτοιμων να αποκολληθούν, λόγω αυξημένης θερμοκρασίας και πίεσης. Η πνιγηρή ατμόσφαιρα, πλήρης ρύπων και εχθρικών για τη ζωή ενώσεων, έχει πάραυτα μία σπάνια αισθητική στο φως του δειλινού. Romance never dies!….