Οι παίκτες ενώνουν τμήματα του φεγγαριού, που τυχαία βρέθηκαν στην κατοχή τους, και σιγά-σιγά ολοκληρώνουν μία πανσέληνο που όντως φεγγοβολάει. Το παιχνίδι παίζεται με σβηστά φώτα και πανσέληνο. Μόλις ολοκληρωθεί η εντός του δωματίου πανσέληνος, πρέπει να πεταχτεί από ψηλά στο νερό. Εκεί θα παραμείνει και, λόγω της μνήμης του νερού, θα φέγγει ακόμα και τις σκοτεινές νύχτες.

Το παιχνίδι παίζεται με όσους παίκτες θέλετε. Δεν υπάρχει σκοπός, νικητής ή ηττημένος. Υπάρχει μόνο το παιχνίδι.

Από το ανέκδοτο βιβλίο του Theo "Ανορθολογικαί Αποδράσεις"

ILLUSION