Κάμνων μπάνιο εις θάλασσαν Νισύρου ντάλα μεσημβρία μηνός Ιουλίου οραματίσθην, εν μέσω χαυνωτικής χαλαρότητος και νηνεμίας, απέραντον πέλαγος ζωής πλήρες τεράτων, ερωτημάτων, αγωνιών και τρικυμιών. Οραματίσθην με τρόμον εαυτόν κολυμβών εντός τοιαύτης θαλάσσης και ερρίγησα. Εξελθών αυτής επανήλθα εις την απτήν πραγματικότητα της αυγουστερής νήσου και με αγαλλίασιν εδέχθην τας πετσετούχας θωπείας της γυναικός μου λεγούσης “Βρε μπας κι αρρώστησες; Εσύ τρέμεις!”

Από το ανέκδοτο βιβλίο του Theo "Ανορθολογικαί Αποδράσεις"

COLLAGE3