Χλωρίδα: το σύνολο των φυτών ενός τόπου 

Πανίδα : το σύνολο των ζωϊκών οργανισμών ενός τόπου. 

Παπάτζα : η εξαπάτηση, το παραμύθιασμα, η μούφα, το μούσι, η δρακιά.

 

papatzas

rema101

papatzas

rema102

papatzas

rema103

papatzas

rema104

papatzas

rema107

papatzas

rema106

papatzas

rema105

papatzas

 

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ