20190308

1976

Μοντεβιδέο

«Πρέπει να είστε υπάκουοι», διδάσκουν τα νέα

επίσημα κείμενα στους μαθητές  της Ουρουγουάης

 

Η ύπαρξη πολιτικών κομμάτων δεν είναι υποχρεωτική σε μία δημοκρατία. Έχουε το σαφές παράδειγμα του Βατικανού, όπου δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα και όμως υπάρχει δημοκρατία…

                Η ισότητα της γυναίκας, κακώς ερμηνευμένη, σημαίνει προτροπή της σεξουαλικότητας και της πνευματικότητας της και αναστολή του προορισμού της ως μητέρας και συζύγου. Αν από νομικής απόψεως ο άνδρας και η γυναίκα είναι σαφώς ίσοι, δεν συμβαίνει το ίδιο και από βιολογικής απόψεως. Η γυναίκα υπόκειται στη δικαιοδοσία του άνδρα και κατά συνέπεια του οφείλει υπακοή. Είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε κοινωνία ένας ηγέτης, που να χρησιμεύει ως καθοδηγητής, και η οικογένεια είναι μία κοινωνία…

                Είναι απαραίτητο κάποιοι να υπακούουν, ώστε οι άλλοι να μπορούν να διατάζουν. Αν δεν υπάκουε κανείς, θα ήταν αδύνατο να δοθούν διαταγές.


Caputo Alfredo, Ηθική και Πολιτική Εκπαίδευση, Μοντεβιδέο, Casa del Estudiante και άλλα βιβλία των Ντόρας Νόμπλια

και Γκρασιέλα Μαρκέζ, Σοφία Κορς και Άλεξ Περέιρα Φορμόσο

Από Eduardo Galeano H μνήμη της φωτιάς, τόμος ΙΙΙ Ο αιώνας του Ανέμου» εκδόσεις ΠΑΠΥΡΟΣ