" Οι ήττες μας δεν αποδεικνύουν
Τίποτα παραπάνω από το ότι
  Είμαστε λίγοι αυτοί που παλεύουν ενάντια στο Κακό
Και από τους θεατές περιμένουμε
Τουλάχιστον να ντρέπονται"
                                               Μπρεχτ

Με ένδυμα (μεγάλου) περιπάτου Κύριο

A Voutza 

B Voutza

Πριν μερικούς μήνες  ενημερωθήκαμε από την ιστοσελίδα Η Ραφήνα -δημότης αλλά και από άλλες πηγές από τον Μαραθώνα, συγκεκριμένα από το ιστολόγιο του Κ. Γκίκα «Για τα μπάζα 2 – η επιστροφή» για τις προωθούμενες ενέργειες για

την μελέτη για το έργο «πιλοτικό πρόγραμμα ολιστικής πράσινης αστικής αναζωογόνησης στον δήμο Ραφήνας –Πικερμίου» (Α’ Είσοδος Νέου Βουτζά, έναντι της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης στη συμβολή των Οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου και Κυβέλης, του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου) »

την υλοποίηση του έργου «πιλοτικό πρόγραμμα ολιστικής πράσινης αστικής αναζωογόνησης στον δήμο Ραφήνας –Πικερμίου»  (Α’ Είσοδος Νέου Βουτζά, έναντι της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης στη συμβολή των Οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου και Κυβέλης, του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου) »

Η ιστορία αυτή έχει (ως γνωστή) αφετηρία για τη Ραφήνα, τη 13η Οκτωβρίου και το υπό ΑΔΑ 6ΔΟΤΩ16-7Υ5, αναρτημένο στη Διαύγεια απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθ. 24/13-10-2020 διά περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Loading...
">http://www.atticavoice.gr/images/20201214-Me-endyma-peripatou/6DOTV16-7Y5-RAFINA.pdf{/aridoc}

Για τον Μαραθώνα η αφετηρία του εντοπίζεται στο   αναρτημένο στη Διαύγεια, υπό ΑΔΑ ΩΘ7ΩΩΛΜ-Ν4Λ απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθμό 17/6-10-2020 τακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος.

 

Loading...
">http://www.atticavoice.gr/images/20201214-Me-endyma-peripatou/MARATHON-VU7VVLM-N4L.pdf{/aridoc}

Σημειώνουμε πως από την αναφερθείσα «συνεδρίαση» δύο δημοτικές παρατάξεις απείχαν διαμαρτυρόμενες για τις συστηματικές «δια περιφοράς» συνεδριάσεις και ένας δημοτικός σύμβουλος ψήφισε για όλα τα θέματα «λευκό»

Οι δύο δήμοι σκέφτηκαν και αποφάσισαν αρχικά πως έχουν ωραίες ιδέες, αλλά οι τεχνικές τους υπηρεσίες δεν μπορούν να μετατρέψουν τις ιδέες σε μελέτες.

Όπως αναφέρεται και στο έγγραφο της περιφέρειας (ΑΔΑ ΨΘ6Δ7Λ7-ΗΨ1 -Απόφαση υπ’ αριθμ. 2391/2020 – 9/11/2020):

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα, για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: i. Αρχιτεκτονική, σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής ii. H/M iii. Τοπογραφική iv. Φυτοτεχνική v. Στατική, που οι Τεχνικές Υπηρεσίες και των δύο δήμων, δήλωσαν ότι στη παρούσα φάση δεν δύνανται να εκπονήσουν.

 

Loading...
">http://www.atticavoice.gr/images/20201214-Me-endyma-peripatou/PERIFEREIA.pdf{/aridoc}

"....Κατόπιν τούτου οι δυο Δήμοι ζήτησαν από τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. την ανάληψη της εκπόνησης και επίβλεψης των απαιτούμενων μελετών.

Με λίγα λόγια, η «Μεγάλη Ιδέα» θα γινόταν μελέτη (αξίας κοντά 300.000) από τα «έμπειρα χέρια» της ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ, η οποία αποτελείται από την ομάδα των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι «δεν μπορούσαν να εκπονήσουν τη μελέτη».

Ένας κακόπιστος θα συμπλήρωνε την πονηρή λέξη «δωρεάν» και η πρόταση της  τονισμένης με bold παραγράφου, θα γινόταν

«….οι Τεχνικές Υπηρεσίες και των δύο δήμων, δήλωσαν ότι στη παρούσα φάση δεν δύνανται να εκπονήσουν τις σχετικές μελέτες δωρεάν, άρα έπρεπε να ανατεθούν από κάποιον φορέα που μπορεί, σε μελετητές έναντι 297.586,73 ευρώ.»

Ένας κακόπιστος θα το έλεγε, αλλά εμείς δεν είμαστε κακόπιστοι και έχουμε εμπιστοσύνη στους τοπικούς διαχειριστές του δημόσιου χρήματος.

Αν λοιπόν προέκυψε ανάγκη ανάθεσης της μελέτης έναντι σχεδόν 300.000 ευρώ, η Περιφέρεια βρήκε τα λεφτά από «ίδιους πόρους» (λέγε με δημόσιο χρήμα που σε τέτοιους καιρούς σπανίζει ή μήπως όχι;)

Η περιφερειακή αντιπολίτευση. Μυστικά και ...ψέμματα (UPDATE)

Στο έγγραφο της περιφέρειας που αναρτούμε εδώ, διαβάζουμε στη σελίδα 4, τους λόγους της αποχής του Χ. Καραμάνου και Γ. Μπαλάφα από την ψηφοφορία που δεξήχθη στην σχετική Οικονομική Επιτροπή. Εκεί λοιπόν αναφέρεται πως:

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία με την παρατήρηση «Απέχουμε, παρότι θεωρούμε την εκπόνηση της Μελέτης και το σχετικό έργο αναγκαία, όμως η διαδικασία εκπόνησης της Μελέτης που προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση είναι άκρως προβληματική, η δε Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν εισάκουσε την πρότασή μας για τροποποίηση της διαδικασίας αυτής. Συγκεκριμένα επιλέγεται η διαδικασία της αυτεπιστασίας, αντί της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία μάλιστα θα διεξαχθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ "Εύδημος ΑΕ" που επί της ουσίας δεν διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία.*  Η συγκεκριμένη διαδικασία εγκυμονεί κινδύνους παραβίασης των κανόνων της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και του Δημοσίου Συμφέροντος. Ειδικότερα σημειώνουμε ότι για την εκπόνηση της Μελέτης, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Προγραμματικής Σύμβασης, απαιτούνται 8 εξειδικευμένοι τεχνικοί επιστήμονες και 1 νομικός. Όμως ο "Εύδημος ΑΕ", σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της, διαθέτει στο Οργανόγραμμά της (σελ. 39 - 40) θέσεις μόνον 7 μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού διευθυντή και τουΔιευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, κανέναν δε νομικό. Μάλιστα αυτές οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί, ενώ στον ΚΕΥ αναφέρεται (σελ. 42) ότι "δεν προβλέπεται να υπάρξει βραχυπρόθεσμα διαδικασία προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Εταιρεία". Επίσης, έκτακτο προσωπικό μπορεί να προσλαμβάνεται μόνον για συγχρηματοδούμενα προγράμματα (σελ. 41), στα οποία προφανώς δεν ανήκει η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Συνεπώς, η εκδοθείσα Βεβαίωση Τεχνικής Επάρκειας για τον "Εύδημος ΑΕ" είναι άκυρη, επιπροσθέτως και για τον λόγο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016, η τεχνική επάρκεια αναφέρεται σε προσωπικό και τα προσόντα αυτού, ενώ η παρούσα Βεβαιίωση αναφέρει ότι η Τεχνική Υπηρεσία "διαθέτει πλήρη διάρθρωση σε Τμήματα και Γραφεία", χωρίς όμως να αναφέρεται σε προσωπικό και τα προσόντα αυτού, όπως ο Νόμος απαιτεί. Άρα, η Προγραμματική Σύμβαση δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί στο πλαίσιο της καθοριζόμενης σε αυτήν διαδικασίας αυτεπιστασίας δια του "Εύδημος ΑΕ"» .

Όπως και να 'ναι, τελικά οι αρμόδιοι βρήκαν τις λύσεις χρηματοδότησης, Ο προϋπολογισμός της μελέτης και για τους δύο δήμους ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 297.600,00), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.05.081).

Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου και για τους δύο δήμους ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 2.938.800,00), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.05.065).

Τι στο καλό! Μία μελέτη 300.000 θα πρέπει να αποδώσει ένα έργο 3.300.000 (με ΦΠΑ πάντα).

Πέρα από την επιδιωκόμενη «αναζωογόνηση» θα πρέπει να δούμε και σε τι αυτή συνίσταται. Μας ενημερώνουν λοιπόν οι αρμόδιοι πως οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις  θα επιδιώκουν τα κάτωθι (κριτήρια και στόχοι της μελέτης)

1.- Προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση,

2.- Μειώνει το θόρυβο από τον περιβάλλοντα χώρο,

3.- Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και

4.- Μειώνει την μόλυνση της ατμόσφαιρας.

5.- Τα φυτά απορροφούν το νερό από το έδαφος και το αποδίδουν πίσω στην ατμόσφαιρα με τη διαπνοή, με αποτέλεσμα να ρυθμίζονται τα επίπεδα υγρασίας και να διαμορφώνεται το κατάλληλο μικροκλίμα.

6.- Η παρουσία του νερού , με τροφοδοσία μέσω κατασκευών που αξιοποιούν τα όμβρια ύδατα και κάνουν χρήση της ανακύκλωσης, δημιουργεί ευχάριστες μικροκλιματικές συνθήκες.

7.- Το δάπεδο των πεζοδρόμων επιστρώνεται από υδατοπερατούς κυβόλιθους, με τεχνολογία ψυχρών υλικών για τη βελτίωση θερμικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων.

8.- Στον υπαίθριο χώρο του κυλικείου και στο ίδιο το κυλικείο χρησιμοποιείται σύνθετη ξυλεία,ως ένα από τα κύρια υλικά  της βιοοικοδομικής.

9.- Οι περιμετρικοί ποδηλατόδρομοι, το κυκλικό θέατρο και η παιδική χαρά δημιουργούν στο χώρο συνθήκες κοινωνικής  συγκέντρωσης.

10.-Προβλέπεται υποδομή τόσο για την πρόσβαση ΑΜΕΑ όσο και για την δυνατότητα μετακίνησής τους μέσα στον χώρο.

11.-Θα μελετηθεί η ενεργειακή αυτάρκεια της υποδομής και η τοποθέτηση νησίδων καινοτομίας και τεχνολογίας.

12.-Στον χώρο στάθμευσης θα μελετηθεί η τοποθέτηση φορτιστών ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα  και  αυτοκίνητα.

Όλα αυτά πιλοτικά έναντι 3.300.000€. Όμως τα υπ’ αριθμό 1-6 δεν χρειάζονται «πιλοτική εφαρμογή» αφού είναι γνωστά και αποδεδειγμένα παντού. Μάλιστα ζητούνται σε καινούργιες κατασκευές να υπάρχουν, δίχως να προηγηθεί «πιλότος»

 Τα 7,8 και 9 εφαρμόζονται από χρόνια σε διαμορφώσεις πλατειών και παιδικών χαρών, δίχως να προηγηθεί πιλότος επίσης. Πολλές τέτοιες διαμορφώσεις ήταν αντικείμενο επιμέρους προγραμμάτων του γνωστού  προγράμματος «Φιλόδημος»

Το 10 (η κατασκευή προσβάσεων ΑμεΑ, είναι εκ των ων ουκ άνευ, για τις δημόσιες κατασκευές.

Το 11 (μελέτη ενεργειακής επάρκειας) είναι σαν να ανακαλύπτει κανείς το 2020 την Αμερική. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε έργα από 10ετίας, τα οποία υλοποιήθηκαν σε αυτό το πνεύμα.

Το 12 (θέσεις φορτιστών) είναι άλλη μία «καινοτομία» που ενώ υπάρχει εδώ και χρόνια (από σούπερ μάρκετ μέχρι πλατείες και σταθμούς μετρό). Παρόλα αυτά, χρειάζεται πιλότος 3.300.000 και μελέτη 300.000 ευρώ για να «μελετηθούν»

Δεν κατανοούμε τους λόγους που οι τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να εκπονήσουν για λογαριασμό των δήμων τις σχετικές μελέτες. Δεν πρόκειται για τίποτα καινούργιο. Όλα όσα θα δοκιμάσει ο «πιλότος» υπάρχουν παντού, ακόμα και στην Αττική.

Δεν κατανοούμε την ανάθεση της υλοποίησης σε έναν νεοσύστατο φορέα – άρα και δίχως διαχειριστική εμπειρία. Σε μία ΑΕ, η οποία μπορεί να έχει τους αγαθότερους σκοπούς, πλην όμως είναι μία ΑΕ, με διαχειριστικό κόστος και ισολογισμούς που θα πρέπει να «κλείνουν» με κάποιο τρόπο

Δεν κατανοούμε την ανάγκη έργου «πιλότου» και μάλιστα αξίας 3.300.000 ευρώ. Θυμίζει έντονα έναν μεγάλο «περίπατο» αξίας 2.000.000 που μαζεύτηκε άρον άρον.

Δεν κατανοούμε την ανάγκη για έργο «πιλότο» που θα «μελετήσει» κατασκευές και δομές, ήδη υπάρχουσες και δοκιμασμένες σε εκατοντάδες μέρη στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι (με πληρωμένα τα έξοδα για να μη ξεχνιόμαστε) θα αρκούσε και δεν θα κόστιζε εκατομμύρια

Το μόνο που κατανοούμε είναι η αξία των χρημάτων, ίσως γιατί δεν μας περισσεύουν και αυτό που ξέρουμε καλά, είναι πως όταν μετά από το ένα, το δύο, το τρία, βάζεις τη λέξη εκατομμύρια, η δαπάνη γίνεται παράλογη.

Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για έναν …. «πιλότο»

* Επειδή οι τεχνικές υπηρεσίες δεν είχαν την επάρκεια, ανέθεσαν στην ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ, η οποία είναι εξίσου ανεπαρκής

ΥΓ 1. 12.500 στρέμματα κάηκαν και σίγουρα η αποκατάσταση τους δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε έναν πιλότο (Mock Up)

ΥΓ 2. Ακόμα και αν μπορούσαν να απεικονιστούν σε έναν «πιλότο» , ο πιλότος θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερος από 17 στρέμματα, λόγω των πολλαπλών μορφών διαχείρισης που θα έπρεπε να καλυφθούν

ΥΓ3. Πιλότος χρειάζεται όταν εφαρμόζεται μία καινοτομία, μία παρέμβαση υψηλής επιδραστικότητας και διαφοροποίησης της φυσιογνωμία και φυσιολογίας του τόπου. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Με καμία δύναμη

ΥΓ4. Αν οι τεχνικές υπηρεσίες των δήμων δεν μπορούν να κάνουν τόσο απλές μελέτες, ήδη εφαρμοσμένες από χρόνια, τότε δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Ούτε και οι επικεφαλής αντιδήμαρχοι τους. Ή μήπως είναι «ανίκανες κατά περίπτωση;»

(πηγή φωτογραφιών I Rafina- Η Ραφήνα Δημότης)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 09:10

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Χρήσιμα

farmakia

HOSPITAL

© 2021 Atticavoice All Rights Reserved.