" Οι ήττες μας δεν αποδεικνύουν
Τίποτα παραπάνω από το ότι
  Είμαστε λίγοι αυτοί που παλεύουν ενάντια στο Κακό
Και από τους θεατές περιμένουμε
Τουλάχιστον να ντρέπονται"
                                               Μπρεχτ

Μια μεγάλη νίκη για το περιβάλλον της Ραφήνας, χάρη στις κινητοποιήσεις των κατοίκων Κύριο

Σήμερα 12/1/2022,  λάβαμε ηλεκτρονική επιστολή από κατοίκους της περιοχής "Μπλε ΛΙμανάκι" της Ραφήνας, οι οπόιοι μας κοινοποίησαν την καλή τύχη και της πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των αιτούντων την παύση των παράνομων, δίχως περιβαλλομτική αδειοδότηση, εργασιών επί της ακτογραμμής της Ραφήνας, στο Μπλε (αλλά και το Πράσινο) λιμανάκι.

Την δημοσιεύουμε και ευχόμαστε στο εξής να τηρείται αυτονόητα η νομιμότητα, από αυτούς που έχουν θεσμική υποχρέωση να την τηρούν, ώστε να μη χρειάζεται οι κάτοικοι και δημότες να προσφεύγουν στη δικαστική οδό. Εϊναι εξέχον θέμα σοβαρότητας και αξιοπιστίας της διοίκησης, η οποία ξεπερνά τα όρια των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων της. Η όλη περίπτωση και η έως σήμερα δικαστική εξέλιξη της, έρχονται να μας επισημάνουν πως οι πολίτες πρέπει να επαγρυπνούμε στο θέμα της τήρησης της νομιμότητας, ειδικά σε ό,τι αφορά στο φυσικό περιβάλλον, να ξεχωρίζουμε το νομότυπο από το νόμιμο και τελικά πως η υπεράσπιση του περιβάλλοντος, απέναντι σε όσους το επιβουλεύονται με φανερούς ή κρυφούς σκοπούς,  είναι ύψιστη υποχρέωση μας.

Ακολουθεί η ηλεκρονική επιστολή των κατοίκων με τα σχετικά συνημμένα

 

 

Μια μεγάλη νίκη για το περιβάλλον της Ραφήνας, χάρη στις κινητοποιήσεις των κατοίκων!

Υπό την πίεση της σημερινής (12.1.2022) συζήτησης της από 4.11.2021 αίτησής μας ασφαλιστικών μέτρων (βλ. συνημμένη), στο πλαίσιο της οποίας 90 κάτοικοι της περιοχής θα ασκούσαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτούντων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έσπευσε να σταματήσει την εκτέλεση του παρανόμως εκτελούμενου έργου στο Μπλε Λιμανάκι Ραφήνας. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ρητά τόσο η έλλειψη προηγούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης (με εκτενείς παραπομπές στο σχετικό περιεχόμενο της αίτησής μας ασφαλιστικών μέτρων) όσο και η έλλειψη προηγούμενης έγκρισης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά το μέρος του έργου που εκτελείται στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος και τον αιγιαλό. Μάλιστα η απόφαση αυτή καταλαμβάνει και τις (για τον ίδιο λόγο) παράνομες εργασίες, που πρόσφατα ξεκίνησαν στο γειτονικό Πράσινο Λιμανάκι Ραφήνας, μέσα στην κοίτη του ρέματος, που εκβάλλει σ’ αυτό.

Ειδικότερα, με το συνημμένο από 11.1.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

«…λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι διαλαμβανόμενα:
….
11. Την από 4-11-2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της δικηγόρου κας Πετρόγλου Παναγιώτας, στην οποία αναφέρεται ότι: α) ότι το επίμαχο έργο «ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΗΠΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΜΕΑ στην παραλία «Μπλε Λιμανάκι» δεν έχει τύχει περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 4014/2011 καθώς και της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ. Β) ότι «η διάνοιξη του επίμαχου διαδρόμου μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένος Ραφήνας στο Μπλε Λιμανάκι δε εξυπηρετεί τους σκοπούς της άμεσης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, και δη εν προκειμένω της φονικής πυρκαγιάς της 23.7.2018, από την οποία έχουν παρέλθει 3 και πλέον έτη, ήδη δε μετά την 26.7.2021 και συνακόλουθα κατά τον παρόντα χρόνο εκτέλεσης του έργου η Κοινότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας έχει πλέον παύσει να τελεί σε κατάσταση ανάγκης» και γ) ότι «εκφεύγει του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για επισκευή υπάρχουσας οδού, αλλά για διάνοιξη νέας τσιμεντένιας οδού πλάτους 2,5 μ. και μάλιστα εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και πλησίον του υπάρχοντος ρέματος και με εγκάρσια επικάλυψη αφού υφίσταται από μακρού χωρίς ουσιώδη μεταβολή κατά την λήψη του εν λόγω μέτρου

13. Το ότι στις 08-11-2021 εκδικάστηκε και απορρίφθηκε η προσωρινή διαταγή για διακοπή των εργασιών εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας και ορίσθηκε ότι η οριστική εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων θα συζητηθεί στις 12-01-2022….

Μετά τα παραπάνω και επειδή έως και σήμερα έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα…από την 08-11-2021 απόρριψη της προσωρινής διαταγής για διακοπή των εργασιών εντός της χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, όπου κατέστη με σαφήνεια η αναγκαιότητα της προαναφερόμενης έγκρισης και καθόσον έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση (του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), γνωρίζοντας ότι η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων θα εκδικαστεί στις 12-01-2022 και δεν εκδόθηκε η απαιτούμενη εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά ούτε έχει εκδοθεί η σχετική άδεια παραχώρησης χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένα Ραφήνας για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών,

σας γνωστοποιούμε ότι δεν είναι εφικτή η κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018», αναδόχου εταιρίας ΙΝΤRAKAT, εντός του χώρου που ευρίσκεται μεταξύ της οδού Καβουνίδου και των παραλιών Μπλε και Πράσινου Λιμανάκι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 Ε.Σ.Υ. και ως εκ τούτου δεν θα εκτελεστούν οι συγκεκριμένες εργασίες στο πλαίσιο του έργου του θέματος, που χωροθετούνται σε διακριτά τμήματα εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα καθώς και εκείνες οι εργασίες που επεκτείνονται σε γειτνιάζουσα περιοχή εντός του Δήμου Ραφήνας».

 

Κατόπιν αυτού, η σημερινή συζήτηση της αίτησής μας ασφαλιστικών μέτρων αναβλήθηκε για 22.2.2022.

Θυμίζουμε ότι σχετική καταγγελία μας για κατάφωρη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου του περιβάλλοντος λόγω έλλειψης προηγούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης εξετάζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας για διαδικασίες παράβασης κατά κρατών-μελών.

Στην παρούσα φάση, επείγει η αποκατάσταση και ανάπλαση των λαβωμένων πρανών, η στερέωση των εκσκαφέντων χωμάτων και η φύτευσή τους. Το κόστος θα πρέπει να βαρύνει τους υπεύθυνους της περιβαλλοντικής αυτής καταστροφής με βάση την αρχή του ενωσιακού δικαίου περί περιβαλλοντικής ευθύνης «ο ρυπαίνων πληρώνει». Στην κατεύθυνση αυτή θα δράσουμε το επόμενο διάστημα.
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την στήριξή σας,
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 17:03

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Χρήσιμα

farmakia

HOSPITAL

© 2021 Atticavoice All Rights Reserved.