" Οι ήττες μας δεν αποδεικνύουν
Τίποτα παραπάνω από το ότι
  Είμαστε λίγοι αυτοί που παλεύουν ενάντια στο Κακό
Και από τους θεατές περιμένουμε
Τουλάχιστον να ντρέπονται"
                                               Μπρεχτ

Περιμένοντας τον Γκοντό Κύριο

Δημοσιεύουμε μία επιστολή του εκπαιδευτικού Αντώνη Λαζαρή, ο οποίος δεν ζητά τίποτε περισσότερο από το αυτονόητο, τίποτε περισσότερο από την εφαρμογή του νόμου. Αν ο νόμος δεν αρέσει στους κυβερνώντες, ας τον καταργήσουν. Αν, πάλι, θεωρούν πως οι μαθητές της Ραφήνας και της Νέας Μάκρης δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του σχετικού νόμου, ας το δηλώσουν. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν επιτρέπεται – δεκαπέντε ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές της Γ’ Λυκείου – να μην παίρνει το Υπουργείο Παιδείας μία επίσημη και οριστική θέση, αφήνοντας έτσι ξεκρέμαστους τους συγκεκριμένους μαθητές. Πότε περιμένουν να το κάνουν; Μετά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου; Δεν μπορούν να αντιληφθούν πως η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου προϋποθέτει πλήρη γνώση των δεδομένων από πλευράς των μαθητών; Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, το αυτονόητο γίνεται ζητούμενο στη χώρα αυτή. Ας διαβάσουμε, όμως, την επιστολή αυτή

Ραφήνα, 27 Ιουνίου 2019

Μία ημέρα πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Έντεκα μήνες μετά τη νύχτα της Κολάσεως του Δάντη που έζησε η περιοχή στις 23 Ιουλίου 2018.

Η περιοχή δοκιμάστηκε σκληρά και συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά.

Τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Όλα έχουν αλλάξει.

Το τραύμα είναι ανεπούλωτο.

Δεν είναι μόνο οι εκατόν τόσες ψυχές που έφυγαν άδικα …

Δεν είναι μόνο οι οργανισμοί που χάθηκαν μέσα σε μια νύχτα …

Δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον που δύσκολα θα καταφέρει να αναγεννηθεί…

Δεν είναι μόνο οι μνήμες, τα βιώματα και οι τόσες αναμνήσεις που χάθηκαν σε μέσα σε μερικές ώρες ….

Οι μαθητές της Ραφήνας

Μέσα σε όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά υπάρχουν και οι μαθητές.

Οι μαθητές που έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Ιούνιο του 2019 για πρώτη ή για δεύτερη φορά.

Οι μαθητές αυτοί έδωσαν Εξετάσεις κάτω από συνθήκες που ήταν ολότελα διαφορετικές από άλλοτε.

Οι ψυχές των μαθητών πληγώθηκαν βαριά.

Όλοι οι μαθητές, όλοι οι άνθρωποι έχουν επηρεαστεί βαθειά ανεξάρτητα από το αν σε κάποιον κάηκε ή δεν κάηκε το σπίτι…

Οι ψυχές πληγώθηκαν βαριά …

Το Υπουργείο και η πολυαναμενόμενη Υπουργική Απόφαση

Εδώ και μέρες περιμέναμε να βγει η σχετική υπουργική απόφαση για την θέσπιση ειδικού ποσοστού εισαγωγής των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό).

Εδώ και μέρες αναμένουμε την σχετική υπουργική απόφαση με τα ίδια κριτήρια με τα οποία είχε βγει η αντίστοιχη για την Μάνδρα, την Κω και άλλες περιοχές. Δηλαδή, αυτά που ορίζει η νόμος που έχει ψηφιστεί και εξουσιοδοτεί τον υπουργό να εκδίδει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Ο νόμος αφορά εν γένει πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές και για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως αν είναι οι ίδιοι πληγέντες.

Το καθ' υπέρβαση ποσοστό θα αφορά μόνο αυτούς που έδωσαν φέτος Πανελλαδικές. Για τους περσινούς είχαν υπάρξει έκτακτες ρυθμίσεις με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το περασμένο καλοκαίρι μετά τις πυρκαγιές, για αυτόματες μετεγγραφές κ.ά.

ν.4521/2018, άρ.42, παρ.4:

  1. Μετά το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται άρθρο 13Β το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 13Β

  1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102).
  1. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.»

Ερωτήματα

Τα ερωτήματα είναι πολλά:

Θα δοθεί το ποσοστό αυτό καθ' υπέρβαση που υπολογίζεται μέχρι 1%-2% των θέσεων που αντιστοιχούν σε κάθε σχολή;

Θα δοθούν μεταγραφές σε όλους τους μαθητές;

Πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές Μηχανογραφικό; Θα γνωρίζουν τι μέλλει γεννέσθαι; Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Μηχανογραφικών είναι η 15η Ιουλίου 2019

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί μέτρα μόνο για τους μαθητές των οποίων οι οικίες ή οι οικογενειακές επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφή ή έχασαν μέλη της οικογένειάς τους.

Όμως, ο νόμος αφορά εν γένει πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές και για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως αν είναι οι ίδιοι πληγέντες.

Ραφήνα, 27 Ιουνίου 2019

Αναμένουμε ……

Καλά αποτελέσματα για όλους τους μαθητές!!!

Καλή δύναμη για τη συνέχεια!!!

Λαζαρής Αντώνιος, Εκπαιδευτικός

1ο ΓΕΛ Ραφήνας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 08:02

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Χρήσιμα

farmakia

HOSPITAL

© 2021 Atticavoice All Rights Reserved.