" Οι ήττες μας δεν αποδεικνύουν
Τίποτα παραπάνω από το ότι
  Είμαστε λίγοι αυτοί που παλεύουν ενάντια στο Κακό
Και από τους θεατές περιμένουμε
Τουλάχιστον να ντρέπονται"
                                               Μπρεχτ

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Ραφήνας Πικερμίου και η αλχημιστική λήκυθος του δήμου Κύριο

Η διαβούλευση επί των θεμάτων που απασχολούν έναν δήμο σήμερα (ή τον Δήμο στην αρχαιότητα) είναι ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας.

Μοναδικό θεμέλιο της, στις αμεσοδημοκρατικές κοινωνίες, βασικός πυλώνας στις αντιπροσωπευτικές (τις όχι και τόσο «δημοκρατίες»). Όπως και να ‘ναι όμως, η διαβούλευση μεταξύ των πολιτών, είτε εκπροσωπούν συλλογικότητες, είτε εκφράζουν τη δική τους γνώμη, είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η δημοκρατία.

Ο νομοθέτης του «Κλεισθένη» -όπως ίσως στρεβλά αποκαλείται ο Ν.4555/18, προβλέπει τουλάχιστον για τον πρώτο αυτοδιοικητικό βαθμό, τη σύσταση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης (ΔΕΔ), ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Αποτελείται δε από εκπροσώπους τοπικών φορέων, συλλογικοτήτων κλπ και κατά το 1/3 (σύμφωνα με τον πρόγονο του Κλεισθένη, τον Καλλικράτη Ν3852/10 συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, συλλογικοτήτων κλπ. Συνολικά λοιπόν 50 άνθρωποι (25-50 ανάλογα με τον πληθυσμό) διαβουλεύονται επί των θεμάτων που η διοίκηση καλείται να αποφασίσει και την συμβουλεύουν.

Ως γνωστόν, οι διοικήσεις των δήμων συνήθως είναι αλλεργικές στη διαβούλευση και πιο πολύ στις συμβουλές των δημοτών. Εύκολα τις παρακάμπτουν, αφού ο Κλεισθένης δεν δίνει στις ΔΕΔ πιο ισχυρό χαρακτήρα, από τον συμβουλευτικό. Όμως οι επιτροπές διαβούλευσης, σαν επιτροπές που δομούνται από τους ίδιους τους δημότες και τις συλλογικότητες που σχηματίζουν, κουβαλούν αυτοδικαίως και εκ συστάσεως έναν ισχυρά πολιτικό χαρακτήρα και οι γνωμοδοτήσεις τους -οι συμβουλές τους- γίνονται εικόνα και ουσία της πολιτικής ζωής του τόπου.

Έτσι, όταν κυκλοφόρησε η πρόσκληση για την σύγκληση ΔΕΔ στις 25/7/2020, με απειράριθμες παραλείψεις που οι επισπεύδοντες προσπαθούσαν να καλύψουν με διαδοχικές και παράτυπες «ορθές επαναλήψεις», γίναμε κοινωνοί αντιδράσεων από συλλογικότητες και μεμονωμένους δημότες, οι οποίες στρέφονταν κατά του δήμου και των αρμοδίων που συνέταξαν τον κατάλογο των θεμάτων προς διαβούλευση. Οι αντιδράσεις αυτές αφορούσαν:

α. Τη διαδικασία.

Επελέγη η «δια περιφοράς»* συνεδρίαση. Ακραία σκοτεινή και απαγορευτική για την σύγχρονη ανταλλαγή επιχειρημάτων (δηλαδή την ίδια τη διαβούλευση)  μεταξύ των μελών της επιτροπής. Μία διαδικασία εύκολα χειραγωγίσιμη και σχεδόν πάντα «κατάλληλα τροποποιημένη», όπως έχουν αποδείξει πλείστες όσες περιπτώσεις, που τα πρακτικά τελικά είχαν επιλεγμένες και μόνο θέσεις. Τις «συμφέρουσες» βεβαίως.

Η διαδικασία που επελέγη καταργεί την ουσία του συλλογικού οργάνου της ΔΕΔ. Με την αποστολή απόψεων και ψήφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου (!!!) δε μπορεί να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί η απαρτία και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

β. Την απαξίωση του θεσμού με την προχειρότητα με την οποία τον αντιμετωπίζει ο δήμος.

 Η ντροπιαστική και απαράδεκτη έλλειψη εισηγήσεων, ή ακόμα η κυκλοφορία εισηγήσεων  γραμμένων «στο γόνατο» από αιρετούς  και όχι από υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως θα έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία. Αυτό προδίδει άγχος και πίεση των επισπευδόντων, για πολιτική νομιμοποίηση ενεργειών οι οποίες δεν θα την ελάμβαναν αν η διαδικασία ήταν η προβλεπόμενη από τις ίδιες τις δημοκρατικές αντιλήψεις περί διαβούλευσης. Κάποια θέματα μάλιστα έμοιαζαν πως ζητούσαν την εκ των υστέρων πολιτική νομιμοποίηση από την επιτροπή, αφού αφορούσαν έργα τα οποία είχαν ήδη εκτελεσθεί. Παράδειγμα οι εγκαταστάσεις των αιολικών στην Όχη, για τις οποίες  καλούταν η ΔΕΔ Ραφήνας Πικερμίου να γνωμοδοτήσει, ενώ ούτε καν διέλευση καλωδίου στα διοικητικά όρια του δεν ζητούταν.

Τα δε θέματα του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, τα οποία έμοιαζαν να ζητούν πολιτική νομιμοποίηση (για ποιο λόγο άραγε; ) ενώ είναι γνωστό πως η ΔΕΔ γνωμοδοτεί επί δεδομένων που της χορηγούνται και δεν καταρτίζει προϋπολογισμούς ή τεχνικά προγράμματα (με έντονη οσμή κατατμήσεων συμβάσεων  όμως)

Μας κοινοποιήθηκε πλήθος καταγγελιών για τα παραπάνω θέματα. Το ¼ της επιτροπής κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις και την προχειρότητα και στην πλειονότητα τους οι καταγγέλλοντες αποχώρησαν «για να μη νομιμοποιήσουν μία παράνομη, προσχηματική και αντιδημοκρατικά συγκληθείσα παρωδία επιτροπής» όπως την χαρακτήρισαν, με την παρουσία τους

Κατά την επικοινωνία μας τους υπενθυμίσαμε παλιότερα έργα και ημέρες των «υπηρεσιών υποστήριξης» της επιτροπής, δηλαδή των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου, όταν έστειλαν πρακτικά που αποτύπωναν μικρό κλάσμα των κατατεθειμένων απόψεων και μάλιστα μόνο εκείνων που συνέπλεαν με τις διοικητικές επιλογές. Μετά από πολλαπλές πιέσεις αναγκάστηκαν να στείλουν τελικά ένα μόνο μέρος των αντίθετων θέσεων, ως συνημμένα και αφού η χειραγωγημένη θετική γνωμοδότησε είχε πια πάρει τον δρόμο της.

Δεν ξέρουμε τι πρακτικά θα προκύψουν και τι θα επισυναφθεί τελικά επ’ αυτών. Ευτυχώς, σχεδόν το σύνολο των καταγγελλόντων μας έχουν κοινοποιήσει και τις καταγγελίες και τις θέσεις τους.

Αναμένουμε το εξαγόμενο της αλχημιστικής ληκύθου των «υπηρεσιών υποστήριξης» της ΔΕΔ, ήτοι τα πρακτικά και τις κοινοποιημένες θέσεις. Αν εκεί δεν έχουν ενσωματωθεί οι σχετικές καταγγελίες και θέσεις, ευχαρίστως θα τις κοινοποιήσουμε από την Attica Voice. Ίσως έτσι να τις πάρουν και οι «υπηρεσίες υποστήριξης» που παρέχει ο δήμος στη ΔΕΔ, αν τις έχουν χάσει και εκεί οφείλεται η ενδεχόμενη μη επισύναψη τους στα τελικά πρακτικά

Oldalchemy

*Κοινός βαρβαρισμός της καθομιλουμένης, ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους αποφεύγουν τις δημοκρατικές διαδικασίες διαλόγου και που με το όνομα της διαδικασίας ψηφοφορίας περιγράφει το σύνολο της διαβούλευσης


 Διαβάστε και:

Εφημερίδα των Συντακτών - Τάσος Σαραντής, 24/7/2020: Διαβούλευση δια περιφοράς για ζωτικά θέματα της πυρόπληκτης Ραφήνας

Δασαμάρι SOS 19/7/2018 Καταγγελία για παραβάσεις του Δήμου Ραφήνας στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 16:04

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Χρήσιμα

farmakia

HOSPITAL

© 2021 Atticavoice All Rights Reserved.