" Οι ήττες μας δεν αποδεικνύουν
Τίποτα παραπάνω από το ότι
319205339 712219783586309 2265634222543469205 n  Είμαστε λίγοι αυτοί που παλεύουν ενάντια στο Κακό
Και από τους θεατές περιμένουμε
Τουλάχιστον να ντρέπονται"
                                               Μπρεχτ

ΚΠΑΜΡΡ: ‘Όσοι αντιτίθενται στην τσιμεντοποίηση του ρέματος  είναι εναντίον κάθε παρέμβασης στο ρέμα δήμαρχε; Κύριο

Η Κίνηση για την  Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας απαντά στον οχετό ψευδολογιών και προκλητικών συκοφαντιών του δημάρχου Ραφήνας σε μία από τις συνηθισμένες διαδικτυακές εκπομπές του.

Ας δούμε πρώτα τα 5 λεπτά της εκπομπής που ο δήμαρχος Ραφήνας κατάφερε να χωρέσει 22+1 ψέματα, ξεπερνώντας ακόμα και τον εαυτό του και παλαιότερες επιδόσεις του. Τα ψέματα που ρέουν άφθονα, επισημαίνονται με τον χαρακτηριστικό ήχο και απαριθμούνται. Ακολουθεί η σχετική αποδόμηση τους.

Αφού απολαύσαμε το πεντάλεπτο ψεμάτων από πλευράς του δημάρχου Ραφήνας ας ξεκινήσουμε με το βασικό θέμα στο οποίο ο δήμαρχος διαστρεβλώνει εντελώς την πραγματικότητα. Ισχυρίζεται πως η ΚΠΑΜΡΡ θέλει εμμονικά να μη γίνει καμία παρέμβαση στο Μεγάλο Ρέμα. Σωστό ή λάθος; (η λέξη λάθος χρησιμοποιείται για να μη χρησιμοποιήσουμε τον όρο ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ)

 

Αυτό που λέει ο δήμαρχος είναι λάθος. Η Κίνηση έχει ολοκληρωμένη πρόταση στην οποία έχει εντάξει τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης ρεμάτων που προτείνονται πλέον από μεγάλη μερίδα διεθνών επιστημόνων και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι τρόποι διαχείρισης διατηρούν και αναβαθμίζουν τόσο τα οικοσυστήματα, όσο και την αντιπλημμυρική προστασία που παρέχουν τα ρέματα και συνίστανται στην κατά το δυνατό επαναφορά των ποταμών στη φυσική τους κατάσταση, εν αντιθέσει με όσα γίνονται στην Ελλάδα.

Η πρόταση ανταποκρίνεται πλήρως στις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση των υδάτων (2000/60/ΕΚ), για τη διαχείριση των πλημμυρών (2007/60/ΕΚ), για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ).

Τα κύρια σημεία της πρότασης είναι τα εξής:

α) αποκατάσταση της φυσικής κοίτης του ρέματος με απομάκρυνση μπαζωμάτων και καταπατήσεων, με κοινωνικά κριτήρια προστασίας των αδύναμων οικονομικά τμημάτων του πληθυσμού 

 β) αποκατάσταση και διατήρηση των φυσικών πλημμυρικών πεδίων του ρέματος και των υγροτόπων  (Αρίωνος, Πετρεζα και εκβολή) που κάνουν φυσική ανάσχεση των πλημμυρικών παροχών που καταλήγουν στη Ραφήνα, σε αντίθεση με έργα που θα γίνουν που αυξάνουν δραματικά την παροχή στα κατάντη (κατά 92 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο!!!)

γ) έργα ανάσχεσης στις ορεινές υπολεκάνες του ρέματος (Πεντέλη) με φυσικά υλικά, για συγκράτηση του νερού στα ορεινά και όχι για γρήγορη απορροή του στη θάλασσα όπως είναι ο στόχος του έργου που θα γίνει

δ) ανακατασκευή των ανεπαρκών τεχνικών έργων διέλευσης (γέφυρες) που φράζουν την ελεύθερη ροή του νερού

ε) αποκατάσταση των ευπαθών πρανών με διαμόρφωση (όπου απαιτείται) και σταθεροποίηση με φύτευση κατάλληλων ειδών 

στ) σωστή οριοθέτηση με διατήρηση όλων των απορροφητικών επιφανειών μέσα στη ζώνη οριοθέτησης και με ελεύθερη ζώνη ασφαλείας 50μ εκατέρωθεν των οριογραμμών,  όπως προβλέπει το ΠΔ χρήσεων γης (ΖΟΕ Μεσογείων) για τα ρέματα Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος.

Μία τέτοια  λύση δεν εξετάστηκε από τη μελέτη, στόχος της οποίας ήταν  μόνο κατ΄όνομα η αντιπλημμυρική προστασία, ενώ πραγματικός στόχος είναι η εξασφάλιση της επέκτασης του λιμανιού, τα «μεγάλα έργα»(αποχέτευση, προαστιακός, Αττική οδός, ΜΕΒΑ κλπ) και το χτίσιμο της πεδιάδας των Σπάτων και όλων των μη δομημένων εκτάσεων που έχουν απομείνει στην Αττική.

Λέει ο δήμαρχος: Οι «οικολόγοι» θέλουν να πνιγεί ο κόσμος εντός ή εκτός σχεδίου, παράνομος ή νόμιμος;

Η Αλήθεια είναι: Φυσικά και όχι.

Ένας από τους λόγους που η Κίνηση έχει αντιταχθεί στο έργο είναι ότι το έργο θα εκθέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τον πληθυσμό. Το έργο είναι πολύ κάτω των νόμιμων προδιαγραφών (Τ50)  και σε περίπτωση μεγάλης πλημμύρας οι καταστροφές που θα προκληθούν θα είναι ανάλογες, ίσως και χειρότερες από της Μάνδρας. Το εγκιβωτισμένο ρέμα έχει απείρως μεγαλύτερους κινδύνους γιατί η πλημμύρα όταν συμβεί καθίσταται ανεξέλεγκτη. Το έργο θα κατευθύνει όλο το νερό προς τη Ραφήνα, χωρίς την ανάσχεση που προσφέρουν οι «προς κατάργηση» πλημμυρικές ζώνες, η ταχύτητα του νερού θα είναι πολύ μεγαλύτερη (κατά 92 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο!), χωρίς την καθυστέρηση που προκαλεί η φυσική βλάστηση και οι φυσικοί μαιανδρισμοί  που θα εξαφανιστούν με το έργο.

Ίσα ίσα η ολοκληρωμένη πρόταση πολλών επιστημόνων παγκοσμίως την οποία ενστερνίζεται η Κίνηση, μπορεί να εξασφαλίσει ταυτόχρονα αντιπλημμυρική προστασία, αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Τυχόν απαλλοτριώσεις που θα χρειαστούν για να μην κινδυνέψει κόσμος, θα πρέπει να γίνουν με αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ώστε να εξασφαλιστούν οι ευάλωτες οικονομικά ομάδες (εντός ή εκτός σχεδίου, νόμιμα ή παράνομα.

Η αυθαίρετη αύξηση από το δήμαρχο του αριθμού των πλημμυρικών επεισοδίων (που από τρία έγιναν πέντε) και αριθμού των θυμάτων από πλημμύρες (που από ένα το 1977 έγιναν δύο), έχει ένα και μοναδικό στόχο: την τρομοκράτηση των ανθρώπων για να αποδεχθούν αδιαμαρτύρητα το δεύτερο μεγαλύτερο καταστροφικό έργο που ετοιμάζεται για την Ανατ. Αττική μετά την καταστροφή που επιτελείται στον Ερασίνο.

Ατομική ευθύνη και η υποβάθμιση του ρέματος;

Μπορεί ο δήμαρχος να γκρίνιαξε στη συνέντευξη για το πόσο χάλια είναι το ρέμα με μπαζώματα, στενώσεις, παράνομη απόρριψη λυμάτων, αύξηση των νερών του ρέματος από τα νερά της Αττικής οδού, του Ποδονίφτη κλπ (χωρίς φυσικά να μπορεί να το δει ως ένα ζωντανό και πλούσιο οικοσύστημα παρά μόνο σαν «πόλο ντροπής» όπως είπε ο ίδιος!!!), παρέλειψε όμως να πει ότι όλα έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται με ευθύνη του κράτους και της τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Με άδειες που έδινε η πολεοδομία για χτίσιμο 10 και 20μέτρα από το ρέμα αγνοώντας το ΠΔ χρήσεων γης ΖΟΕ Μεσογειων, με λύματα που εδώ και χρόνια ο Δήμος ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να χύνονται στο ρέμα ενώ γνωρίζει ποιοι τα ρίχνουν και με Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για τα έργα εκτροπής του Ποδονίφτη, αεροδρομίου, αττικής οδού κλπ «καθόλα νόμιμες». 

Άλλωστε κανείς δε μας έχει εξηγήσει με ποιο μαγικό τρόπο η τσιμεντοποίηση του ρέματος θα αποτρέψει τα φαινόμενα καταπατήσεων, παράνομης απόρριψης λυμάτων και μπάζων, κουνουπιών και όλων των «στραβών» του ρέματος. Η ίδιοι δε θα διοικούν και πάλι; Γιατί τώρα ισχυρίζονται πως δε μπορούν να τα αποτρέψουν ενώ μετά την τσιμεντοποίηση θα μπορούν;

Τελικά το ρέμα θα τσιμεντοποιηθεί ή θα γίνει πόλος αναψυχής και θα αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα, όπως ισχυρίζεται ο δήμαρχος;

Τα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λένε ότι από τα 17 χιλιόμετρα συνολικής διευθέτησης, περίπου το 1/3 θα είναι αμιγές τσιμέντο, το 1/3 συνδυασμός τσιμέντου-συρματοκιβωτίων και το 1/3 συρματοκιβώτια. Ειδικά από το γεφυράκι Σκαλαβενίτη μέχρι τη θάλασσα θα γίνει μόνο τσιμέντο. Μάλιστα η τσιμεντένια μάντρα 1,5μέτρου που θα σηκωθεί στα πρανή δε θα επιτρέπει στον περαστικό ούτε καν να βλέπει το ρέμα!

Κι αν νότια του ρέματος μέχρι τη βελανιδιά ισχύσει αυτό που ισχυρίζεται ο δήμαρχος (3μέτρα πεζόδρομος+ 3μέτρα ποδηλατόδρομος+ 3μέτρα φύτευση= 9 μέτρα ελεύθερη ζώνη), από τη βόρεια πλευρά ο Δήμος ετοιμάζεται να επεκτείνει την οδό Ευβοϊκού μέχρι την ΕΚΟ φτιάχνοντας οδικό άξονα προς το λιμάνι για τα φορτηγά, καταπατώντας έτσι άλλον ένα κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

Πόλο αναψυχή πάντως με τσιμέντα και φορτηγά δε το λες.

Ούτε είναι σοβαρό να ισχυρίζεται ο δήμαρχος και οι μελετητές ότι η βιοποικιλότητα που θα εξαφανιστεί κατά την κατασκευή του έργου θα επανέλθει μετά την ολοκλήρωσή του σε ένα τσιμεντωμένο και δίχως βλάστηση ρέμα.

Και θα είναι δίχως βλάστηση σε όλο του το μήκος, ακόμη και στα τμήματα που θα κατασκευαστούν με συρματοκιβώτια γιατί ακόμη και αν κάποιες πόες φυτρώσουν ανάμεσα στις πέτρες, δε μπορούν να υποκαταστήσουν ένα οικοσύστημα με 5 διαφορετικούς τύπους οικοτόπων, απειλούμενα είδη ψαριών και πάνω από 150 είδη σπάνια και μη ορνιθοπανίδας που βρίσκουν καταφύγιο στους οικοτόπους του ρέματος.

Το εργοτάξιο που προσπαθεί ο δήμαρχος να εγκαταστήσει στο κέντρο της Ραφήνας είναι καθόλα νόμιμο;

Αντίθετα. Είναι καθόλα παράνομο. Καταρχήν είναι χωροθετημένο σε περιοχή που καλύπτεται απόν δύο διαφορετικά Προεδρικά Διατάγματα:

 α) το ΠΔ χρήσεων γης (ΦΕΚ199/Δ/2003, ΖΟΕ Μεσογείων) που προσδιορίζει την περιοχή δίπλα στο νεκροταφείο στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ως Περιοχή Α (πρασίνου) και επιτρέπει μόνο εγκατάσταση δημόσιων ή δημοτικών καθιστικών

 β) του ΠΔ οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας (ΦΕΚ498/Δ/2021) που απαγορεύει εργοτάξια, παρκινγκ, κτίρια και επιτρέπει μόνο ήπιες χρήσεις εντός ζώνης οριοθέτησης.

Η διαδικασία επίσης με την οποία ο δήμος προσπάθησε να κάνει απευθείας παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ με ανταποδοτικά ανταλλάγματα παρανομίες που θα παραμείνουν στο δήμο μετά την αποχώρηση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ήταν τελικά ανεπιτυχής αφού ξέσπασαν έντονες αντιδράσεις και προσφυγές από δημοτικούς συμβούλους, συλλόγους και πολίτες. Και ενώ ο δήμος γνωρίζει ότι δίπλα στο νεκροταφείο απαγορεύεται η κατασκευή εργοταξίου, τώρα προσπαθεί με πλάγιους τρόπους να πετύχει το ίδιο καταστροφικό αποτέλεσμα. Ένα εργοτάξιο για τα επόμενα τουλάχιστον 7 χρόνια μέσα σε ζώνη πρασίνου, μέσα σε ζώνη οριοθέτησης, ανάμεσα σε 6 σχολεία, σε άμεση γειτνίαση με οικισμό (Αύρα) και δίπλα στο βασικό οδικό άξονα προς το λιμάνι (οδός Ευβοϊκού)

Είναι αλήθεια ότι οι οικολόγοι ξυλοκόπησαν χειριστή μπουλντόζας της Περιφέρειας;  

Το υποτιθέμενο περιστατικό ξυλοδαρμού χειριστή μηχανήματος είχε αναφερθεί από τοπικά μέσα της Ραφήνας τον Οκτώβριο του 2021. Το περιστατικό αναθερμάνθηκε ξανά στην τελευταία συνέντευξη του δημάρχου στο rpn. Σχετική ανάρτηση/καταγγελία είχαμε κάνει από τον Οκτώβρη του 2021, αφού τα δημοσιεύματα φωτογράφιζαν «ως δράστη» την Κίνηση, η οποία ουδεμία ανάμειξη με το περιστατικό είχε.

Όπως όμως είχαμε πληροφορηθεί εκ των υστέρων, το περιστατικό ήταν αντίθετο με  την περιγραφή του δημάρχου. Ο ώμος του χειριστή είχε εξαρθωθεί στην προσπάθειά του να ρίξει μπουνιά σε πολίτη που διαμαρτυρήθηκε για την καταστροφή που προκαλούσαν οι μπουλντόζες στο ρέμα. Γι αυτό άλλωστε και δεν υποβλήθηκε ποτέ μήνυση και είχαν γίνει απλώς εκατέρωθεν καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα.

Από τα 22+1 ψέματα  η ΚΠΑΜΡΡ θεώρησε σοβαρό να απαντήσει ομαδοποιημένα στα παραπάνω, τα οποία είναι σοβαρότατα και όπως φαίνεται οι πολίτες γνωρίζουν μόνο τα ψέματα που τους έχει σερβίρει επανειλημμένα ο συκοφάντης δήμαρχος. Τα αληθινά στοιχεία, όπως και η σχετική μελέτη είναι διαθέσιμα από την ΚΠΑΜΡΡ για όποιον δημότη αποφασίσει επιτέλους να αποκτήσει ο ίδιος ή η ίδια την πραγματική εικόνα του τι του ετοιμάζουν για το παρόν και για το μέλλον του.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 20:57

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Youtube Playlists

youtube logo new

youtube logo new

© 2022 Atticavoice All Rights Reserved.