" Οι ήττες μας δεν αποδεικνύουν
Τίποτα παραπάνω από το ότι
  Είμαστε λίγοι αυτοί που παλεύουν ενάντια στο Κακό
Και από τους θεατές περιμένουμε
Τουλάχιστον να ντρέπονται"
                                               Μπρεχτ

Τι λέει ο Ξενοκράτης για το σχέδιο εκκένωσης περιοχών στην πυρκαγιά Κύριο

*Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι κινητοποιούν δια των οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις

Σχέδιο Ξενοκράτης

 *Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν σχέδιο εκκένωσης, και είναι δική τους δουλειά να αποφασίσουν και να ζητήσουν την εκκένωση των περιοχών τους. «Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε», 

Δ. Στεργίου Δήμαρχος Πεντέλης

Αναδημοσίευση από το myota.gr)

Στο θέμα της εκκένωσης των περιοχών που επλήγησαν από τις θανατηφόρες καταστροφικές πυρκαγιές επικεντρώνεται όπως φαίνεται προς στιγμή το ενδιαφέρων των ευθυνών για τους θανάτους περίπου 100 συμπολιτών μας.

Η καταστροφική φωτιά στο Μάτι εκδηλώθηκε με ακραία καιρικά φαινόμενα με ανέμους εντάσεως που φτάσανε μέχρι και τα 11 μποφόρ και εξαπλώθηκε με τεράστια ταχύτητα αιφνιδιάζοντας τους πάντες.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες εκτιμήσεις η Φυσική Καταστροφή ήταν αναπόφευκτη, όμως δεν ήταν αδύνατη η εκκένωση των περιοχών. Εδώ ο Ξενοκράτης έχει τρύπα και ασάφειες καθώς προβλέπει μεν εκκένωση περιοχών, δεν προβλέπει όμως ούτε κατάστρωση σχεδίου, ούτε την εμπλοκή των αρμόδιων που σαφώς θα πρέπει να είναι η αστυνομία και η τροχαία για κάθε δήμο ξεχωριστά.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών που βασίζεται στο νόμο 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις., (ΦΕΚ 73/Α ́/2014).

Στον νόμο 3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α ́/2002).
Στο Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α ́/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στην Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β ́/2003).

Και στο Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ213/Α ́/2009)

Η συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής και επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις:

Υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων γίνεται μόνο σε τοπικό επίπεδο. Η δράση αυτή υλοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρο 108 του Ν.4249/2014 και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών (σχετικό 2934/06-05- 2015 έγγραφο ΓΓΠΠ, ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-Η0Ζ)

Κατά συνέπεια, η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, ενώ η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε επαφή, ή εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς.

Αρμοδιότητα του Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Είναι απαραίτητη η εισήγηση προς τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης) για την λήψη του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή

Αρμοδιότητα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας


Είναι η λήψη μέτρων τροχαίας. προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που απομακρύνονται από την πληγείσα περιοχή

Οσον αφορά στις προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων


Ο Δήμος είναι αρμόδιος για την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.


Επίσης είναι αρμόδιος για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ ́ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007


Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του μηχανισμού πολιτικής (ΦΕΚ 263/Α ́/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (2934/6-05-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ).

Δράσεις των Δήμων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους
Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον οικείο Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, στα διοικητικά όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι κινητοποιούν δια των οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:

τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε ασφαλή χώρο.

Το ζήτημα λοιπόν είναι: Εγινε τέτοιο αίτημα από τον Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος και το μεγαλύτερο ζήτημα ακόμη. Αντε και έγινε το αίτημα, με ποιον τρόπο ο Δήμαρχος θα μπορούσε να οργανώσει μια τέτοια εκκένωση, με ποιο σχέδιο και πως θα συνεργαζότανε με την τροχαία γι αυτό και μάλιστα σε ένα οικισμό εκτός σχεδίου.

 

(πηγή: http://www.myota.gr)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021 13:37

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Χρήσιμα

farmakia

HOSPITAL

© 2021 Atticavoice All Rights Reserved.